Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 74

Суштина поетике | часопис за књижевност Сматрамо да је приређивач исправно поступио, јер дотични текстови лакше ће овако бити прочитани него да су објављени у засебној књизи, која би као таква могла код шире публике изазвати предрасуде чим буде одштампана. Једно је да на књизи буде потписана Светлана Велмар-Јанковић, а друго би било да на насловној страни стоји име Владимира Велмар-Јанковића, човека који је као сарадник окупатора осуђен на смрт у одсуству од стране комунистичке власти. Ко зна каква би тада била реакција јавности или бар већег дела јавности. Можда би потенцијална Велмарова књига прошла и незапажено, можда не би ни била осуђена као неофашистички чин (подсећамо, Библиотека града Београда је још 1991. објавила Велмарову књигу Поглед с Калемегдана), али ваља имати на уму да се имена оних људи које су Марко Ристић и Радомир Константиновић својевремено означили као фашисте и нацисте (а Велмарово име је ту било редовно помињано) још увек без приговора повезују не само са генералом Миланом Недићем и његовом квислиншком владом, него и са нацистичким логорима – као да за то нису криви немачки окупатори, него првенствено писци који су током окупације писали чисто књижевне чланке за Ново време или објављивали радове у Српској књижевној задрузи. (Ако су сами комунисти могли, за време своје неприкосно BBBBԃBBBFF BఃFBBBBBF BFFBЃBBsBBBF#F BFFkBBFBBB+BBBBBBBBFFBBBFoF BB[BBBBBF BBBFlBBBBFBBBBBBBBBFBBB+BKBBBBFBBBB̃BBBBBBBBFgBԃFF BFcBFcBBBBFF FBBBBBB+BBBFBBBF#F BB+BSBBFBFcBԃF#F BFF BBF BFBBBKBBBBFBBBFBBFBFBBB+BBFF FBBBFcBBBBFF BఃFcBFF FkBBBF BF FBBBBBBBBFBF BఃBBBBBBFcB+BBFcBԃBBFBBBBBBBF#FkBBBBBBF BFBFBBBBBBBBԃBBF BBB+BBFBFF BฃBwBFBBBBFF BFBBBFBFBBBBBF BFBFFBBԃFcBԃF BBBBBBB+BB܃FBBB̃FBBBFkBBF FcBԃBBBBBBBBBBBBBBBBB܃BBBBBFcB԰BBFcBF +FBBBBBFBBԃBFBBBBFBBԃBBFF BBFB԰FcBFBBFBBBFFcBԃBBFBBԃBFBBBBBB+BBFcBFF BBBBBBBBFBBBBB#FBBFBBBBFcBԃBBBFBBBBBFBBBBBBB+BBBFcBԃBBBЃBFBBBBBBBBBBFFF BFcBBBBBBF BFkBԃBBBBBBBFF FB(