Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 57

Суштина поетике | часопис за књижевност дуго гледала излазак сунца. Одлука је сазревала а снажна потреба у њој је преломила шта тачно треба да уради. Обавила је јутарњу тоалету, пажљиво се обукла, нашминкала, намирисала, стала пред огледало и шкиљећи се посматрала. Насмешила се жени коју је видела. Дамо, убојито ти је оружје! Сад у поход! До победе! — салутирала је уз шеретски осмех и кренула. Дуго је звонила. А шта ако није сам? — кратко је блеснула стрепња. Отворио је мамуран, разбарушене косе, само у доњем вешу. — Добро јутро, добри мој — тихо је зашумела гласом. Растрезнила га је слика жене распуштене немирне косе у тесној црвеној мини хаљини, зањиханог тела с рукама на боковима, и неке чудне магле у очима. Зграбио је }  ] = -= 2 - ] r ]} 2 P ] R M - R ]- M R m ] R M - R - R  M R B M 0 R( B ]- - R - -2 2 2 - R ] } ]  Pm - ] } } ( B M ]-  R = - = == ]  = } ]- ] - = } ]- ] - =   M -   R = } M } ]- 2 R - - - ] ] M m ]- R - ] ]m   R  } - ]  m ] R ] - ] P - ] -  B R R }   - ]  m ] - ] = ] M - - m R } - R  B - ] - M= = R = ] M = = ] R ( B - R ] M B R  R  M  R } ]- 2 } = - - ] R -2 - - - R ]- ]- ( B M -  B  -  =  - R P m ] R( B } 2 R ]   ] = - - ( B ] P ] = 2 } - } ( B -  - ] ( B - -  R =- R = ] = 0 } m R = R - = R = r ] = } R ] M 2 P M= =  M m - " - R - ] Sp