Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 40

Суштина поетике | часопис за књижевност беспомоћан да ми помогне, умрла сам на његовим рукама. Није престао да криви себе… — Жао ми је — била је искрено изненађена. Желела је да помогне Елоизи, али није била сигурна да ће успети у томе. — Морам му рећи да то није његова кривица. Морам му рећи да ћу га заувек волети. Амалија је пришла писаћем столу и села. Узела је хартију и хемијску оловку. — Написаћемо му писмо. Можда бих могла да пишем уместо тебе уз твоју помоћ. Елоиза јој је пришла и нагнула јој се преко рамена. Размишљала је t-t./..4./4``4-t/t``,4., 4-,4`.4/4f4-H4-4/`,4..,$4/4,4..4f4.4/t`4`4`.`4`-H4//.`b4,4.,4-4,4/.4b4-K%4',/4a4`/t.a.4//t.4b4-HH8%4`4-t..,4f4-H4/-4`b4-t,ft-t/t/8%'.4b4-tb4/4/f4.4/4`4`.//.4`t//B%4'4/--4,4-/t,4/4.,4./4-4,4`4-tb4.4/4/4`,/f4/`4/,t.-t/8%4`4-t..,4f4-B`t,4/`t/4-tat// (t.-t-4-tf.4./`4,4.4$4/4,4..4f4.4/t/,4/.,4/t,4f4-H4,t.4/4/4,4./4`-t-. '/-4`4,4-`/4-t,,4/4f4-H4/-4.,4-,4.4`4//`t-t``4//`/`/t//4`t``4,4/ta`4.`,-t`4ft.4,/4.,4,,4f-K4$4/4,4..4f4,4/t.4f4-H4,t.4.,4-4/,t`4,4`4.,4,,4f`4,4..4f4-B.4/4,4.,4/4,4.`4///4/f4/-4`t,/f4-H4/`4.4f4,4`-tft.4a-H4-4`at, '`4-t-4`t`,4,.4.,4`t-H4%4//4.4/t.4.`4.,4/4%t./.4-.4/t,4-4`4`,,4`4.4a,4.4-´/`t/t/,/t-H4b4./.-K4/,tf4,4`t/t.4.,4/4`4f4-H4-4,4-4`,/4,`4-t/4-t/t,4/t.4`t`4,t.4.-H4`´.//t`,4.``4,4..4-4,4`t`4`t-H4`t`4-t.-H4/t,4.//H4%t./.4-.4/t/,4.4%4//4.4/t.4./,/,´,-t/ta,4f,4.4-4,4`t`4/,t/t/,.4.-H4/`4.4f4,4`-tft`t`,/4'/b4`/4f4-H4$4/4,4..4f4,/t,4,/-4/t/4a-t`t`/4/``/,,4.,4`4.4/t/`t``4,4/t`t`,/4.4`4/-t`4.4/-4`4.,4-4,4f4-B%t./.4-,4/`4-t/4.4/t`.,4,t.4.,4f4-H4/t,4/``/,,4f`4`-H4f4-H4`-t.4/t-t-4,4,/t/`t,4-/t,4.,4-,4/`4.4f4,4`-tft.4a.4/t`4`t/4`4`4%4/b4.,4f4-H4-4,4.4-`4,4-.4`t,4`a-tb4f-B//,/-4//4%t./.4-.4/t-H4`t/4`4`. &4`t/`4.4a,4.,4/4`4f4-H4-4,4f4-H4%t./.4-,4f4-t-4/t//4/`4.4`t``t`,/,,4.,`t,4/,t`4,4f,4f4/t/f4/t-t`t`4-tf.4.,4-4,4f4-H4,4``//4/,t.4.4/`4-t,,4-.4/4/-tb4,4., 4`-B`t-H4,t/f4,4.,4-4,4f-H4.4//t,4`/4`4-t`.4.4-/t-t/t,4-4,4,t-t-4/4/,`f/t/`t`.4-4,4`t-B//`4/`t`.4/-4,/ft-t/t.4aK4/,4f4-H4/t,4/.4`t,4.,4/.4`t/4/4.4-4,4.,4,,4$4/4,4..4f4./t,4a`,,4f-K