Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 32

Суштина поетике | часопис за књижевност вретена. А оне, вјештице, успављивале су принцезе и са знатижељом чекале њихово буђење и убадање на дјела вретенарских руку. Јошике сада дивље расту крај ријека, јер нема вретенара да их сијеку и од њиховог дрвета праве вретена. Зато су се вјештице одавно преселиле у бајке и цртане филмове, а многе принцезе су своја узвишена звања замијениле глумачким зан ,4`// &'4'&4(t)(´(4,4/t./4',4,./,.4f´(4/d-t/H4f4-H NM ˈ4`4*4f-t,/`.4/t.$/`4f/f 4./-4(-t`t..4f, 4(4-t/`,t..4.,(t`4/`t., $t/`t/t,.)t-t`4a-t,/,.4/t, *4././,,4/4`t-H4`4`4/-4/t//4`t-t.`4(-t`t..4f`´.4$t,4f,4.`a. &`4,4`./4,`4.4f4-t/4-H4`4,4-4.4/4f4-H4`´/`4/`t,f4-t`. 4,4-,4`.4/4`4/t/,.4/t,4`4`t`,`Š4-4//.4`t/t.4.4.4``4-t-4/t.4.4-4//.4`t/t.4b4`,,`t,4`4,4f4-t,`t./,4'`t./,t/d-tf,4`4$t,4f,4.`a. 4-4.4`4-t.`/`4't/,.4/t`t./B.4--4,4,,4a.-H4-4f4-t.,4`/t/`t`.4$.,4`t,4`4$t,4f,4.`a.4.4``4-t-4/t.4.4`4/,//..4`t``H4.4.4--4,4,,4b4`,` 4-4.4`4-t.`/`4.4,.,4,/t.4.4/-4,/,/`4/t.``4-t-4/t.4.4&4--4,4,,4a.-H4-4f4-t.,4`/t/`t`.4$.,4`H4`t`4/`t./,B'.4b4-H4//-t-.4f4`4/`4/-`4.4-4`4,4/4`t.-H4`-t.`t`/,-K4-,4/-4`4,4`t.-H4.4-,-4f4-ta`ˈ4$t,4,.4`t-H4.f.4--t,/t//4.`4.4`.4.//4.4-t`t-tf4.4`t`.4.// ',tf4,4,.4/4f4-H M4-,t.4`4..4//-t-.4f4-K M4-,t.4`4..4/`4.4a, 4a-t`.4`4.`4//4,4/t, 4f4-t-4/t`4-,t.4`4.`4-t`t-tf4, 4.f.4,`4.f.4--t,/t.4aH4.`4.4`.4.,4.4-4-t`t-t``4,4-4.4/t-4`4,4/4,4-,4/-4`4,4`t.-K4-,4`.4/4/`t,4/4/t,4-t`t`4-,t.4`4..4/`4.4a,4-,-4f4-ta`4b4-t`t`4-,t.4`4..4/f4-t`t,4/4,4-,4/t,4f4/4.,4d-K4f4-t-4,4/H4`4//4,4/H4-,4/4.,4-4-K-4-t`t-t`,4.4`-t.`t`/,,4-,4-4f4-taf4,4//-/`4.4b4`,4.4/-t`/t,4-t`t`,4.4`4,4-4.4/B.4,,4`4,4-,4-4f4-ta`˂