Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 169

Суштина поетике | часопис за књижевност ОРФЕЈУ МОЈ ........................................................................................................................... 44 ЏАРНЕШ ЛИ ............................................................................................................................ 45 ЧЕМУ РУКЕ ПРУЖАМ ............................................................................................................. 46 КРВАВА ЗОРА ......................................................................................................................... 47 ОБЕЛИСК ................................................................................................................................ 48 САН О ЖЕНИ ........................................................................................................................... 49 О ПЕСНИКИЊИ....................................................................................................................... 51 Еротска прича | Споменка Денда Хамовић ........................................................ 52 КРИН ИСПОД ВЕЛОВА ........................................................................................................... 52 О СПИСАТЕЉИЦИ .................................................................................................................. 60 Ко сам | Звездана Крстић ................................................................................... 61 SUM MEA EGO ........................................................................................................................ 61 ПЕЋИНА И ЗМАЈ ..................................................................................................................... 61 ЗАБОРАВ ................................................................................................................................. 62 КО САМ ................................................................................................................................... 62 АНИ ......................................................................................................................................... 64 О ПЕСНИКИЊИ....................................................................................................................... 64 Писац из расејања | Aлeксaндaр Стeвaнoвић ..................................................... 65 ÒНĀ ЖЕНА ............................................................................................................................. 65 О ПИСЦУ ................................................................................................................................. 66 Шест песама | Кристина Јанковић ...................................................................... 67 TУГA ........................................................................................................................................ 67 ЗAВEСE БEЛE ........................................................................................................................... 67 ПOНOВO ВETAР ...................................................................................................................... 68 ЗAСTAНИ ................................................................................................................................. 69 РEКЛA JE ................................................................................................................................. 70 TEБИ ........................................................................................................................................ 71 О ПЕСНИКИЊИ....................................................................................................................... 72 Поглед | Душан Милијић ................................................................................... 73 ЧИЈИ ЈЕ ТЕСТАМЕНТ ДРУГА КЊИГА ПРОЗРАКА ............................................................. 73 О ПИСЦУ ................................................................................................................................. 77 Књижевна студија | Слађана Миленковић ........................................................ 78 ПОЕТОЛОШКИ АСПЕКТИ ЕКСПРЕСИОНИЗМА ...................................................................... 78 Литeрaтура ............................................................................................................................. 82 Преведена поезија | Роман Бабовал .................................................................. 83 БЕЛЕШКА О ПЕСНИКУ ............................................................................................................ 83 * * * ......................................................................................................................................... 83 УМЕСТО МОЛИТВЕ ................................................................................................................ 84 * * * ......................................................................................................................................... 85 * * * ......................................................................................................................................... 85 * * * ......................................................................................................................................... 86 * * * ......................................................................................................................................... 86 ПОПУТ МАЛОГ КРАЈА СВЕТА ................................................................................................. 87 169