Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 164

Суштина поетике | часопис за књижевност Арсену се разведри пред очима. Приђе и сам бунару, раскорачи се, наже се напред, а руке подметну: — Деде! Она поче поливати. Арсен на деветом небу! — Ама, како то поливаш? Све по запонцима! — Неће, неће! — Она му левом задиже рукаве, а десном нагиње врг. — Е, жива била! Петрија трчи од једне јетрве другој и сва умазана од суза шапће нешто, млата рукама и лупа се по прсима. Деда све навијајући се уђе у своју собу. Отвори ковч ] 2 } - M ] M - ] M B ] - R - R  -= - ] M Э ] M = =} 2 ] M M - R - = 2 - R ]]2 =  -  R -  - R R = 2 ] 2 - 2 - ]} " - }= 0= ]- - = = M ] - M R" M ] = M R } - ]- =  - R  R = } ] - - M ] M  ] } } ] M - - - = ] M  -  R  R - b( B  M  S - - } R M ( B B -  m ] B - - - M ] M R R = -  R R }  R M r ] 2 - R M 2 = R r m R   R - = = ]  - ] M - #( B - R  - r  - m ] } - R - -  } - R 2 } ] = - ] M 2 = =  = M -  R M  R ] ] R =- } - ] = R M= R M - m b = = ] M   = R - R 2 } - ] } M ]} R B ] -2 2 M=  R ] - M " - ] R - ] }= R } ] ] = R( B ]r =  -2 = M 2c