Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 16

Суштина поетике | часопис за књижевност радио је као управник Југословенског драмског позоришта у Београду (1956-1966). Његова збирка песама Од немила до недрага (1957), названа још и Песнички огледи са путовања по Црној Гори, пева о природи, камену, птицама, сунцу и маслинама, чежњи за стапањем са природом, нестајањем у космосу, а човек је само судионик велике пантеистичке драме света и космоса. Овај црногорски циклус заокружује песничко дело Милана Дединца. Дединац је најизразитији лирик међу надреалистима, сматрају га, слично Црњанском али на другачији начин, следбеником творца српске лирске песме Бранка Радичевића. Критичари су у његовим песмама истицали лиризам, непосредност и музикалност као основна обележја. За своје стваралаштво је награђен: 1963. Седмојулском наградом за приређивање књиге поезије Бранка Радичевића (избор и уводни есеј), 1964. Змајевом наградом. Умро је у Опатији 26. септембра 1966. Сахрањен је у Београду на сам дан рођења. Јован Бијелић – Милан Дединац (1926) 16