Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 155

Суштина поетике | часопис за књижевност Женскадија не сме ниједно ништа да прослови. Мужевима се гдешто и потуже, али Радојки и ђеди ко сме што поменути? Дуго су трпеле и криле своју невољу. Радиле су све за њу и по њеној вољи. У њену држању било је нечега заповедничкога, тиранскога, као да си је морао послушати. Можда је то била и њезина лепота што је тако силно властвовала над женама. Њене јетрве оговарале су је између себе, а заклањале и браниле пред старијима и туђинцима. И Бог зна до које би мере оне издржале без роптања, да Анока, и не саставивши пуних шест месеци у њиховој кући, не узе све више и више беснети. Ружно је чак и причати ] - -  -  R } B 2 R } - M  M = = B R  } M   }= - M ]- R } R ]- 0- m - M  R M = } R  R M ] -  ]  R m R  M - ] M M  = =2 -2 2 M R R ] =- - ] M M  } = "  ] ] M = - M } - ] M2 R  M  R  - R m - M  = ]  R = b M  R R  = } ]- - - R M R - = - ]2  ] R  =m M 2 R M = R = ] M }   = M ] = M -= = 2 B  } =  } =}  - 2 = } P ] ] M S } = ] M M = R  R = M M -  ] B - M -  - R - R - R ]  ] - } M R = p =- R 2 =] 2 - M R - R ] r m R } B } - R - 2 = ]-2 ] ]   ] = M  R m ] ]  m - -  } - 2 2 M M = - R R  R M - M -  M R M ]m } 2 R R - M ]- R = 2 ]} 2 ] M R ]- - R R - - M  P } M ] R R M 2 } - R ]  - ] M2 ] --  - M - P - ] R }= M  B  - = B ] R M P ]- M  R M  R - - m2 m ] - ] M = M B ] M B R - ] M = M R ] M  M R -  R P = R 2 - 2 ] M m2SP