Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 153

Суштина поетике | часопис за књижевност дешава док она не да свој глас, или бар док је ђеда не запита. Она потпуно разуме свој положај и не злоупотребљава га. Нпр. ђеда запита: — Шта велиш, снахо, за Маричићев } M = } ] ( B - ] M  - - = = -  = M ] M2 2 = 2  - R M = = - } R R } 2 ] ] 2 m ] = = 2 2 = 2 R - R M R  R } = ] - 2 - ]- -  - ] M = R - b  ] "  R - = R } - 2 = R - ] = - R ] =  -  R R -  M ] ] r M  - m -  = R M m R - m ( B 2 = R 2 M R R } =} - ] - R R m - ] ] = - = ] M - M  R M  ] R R R B R - =  - - - M R - R ] B }  " = " R - R R = M ]- ] - } R M  R M ]m  - ] ] R = M ] ] r = R M=] - ] M  R  2 - } - } - S - } - ] ( B = - - M ]- R  R ] R =- }  2 - m2 = M   = R ] R M = M  ] B ]" ] = - m M = R M ]m2 M R M ] ]"  } -  R  } R m S( B ]-  - R = - M - 2  = M M M "( 2 = M " - "( 2  " =- M - -0  ] -2 M - R = R M m  - }  m ( B - -   ] - R } - 0 = } - ] -2 - m2( B  ] - - = ]- } } ( B - ( B - ] 2 = } - ] -2 - m3( B ( B 3( B 2( B R } 2 =2S0