Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 146

Суштина поетике | часопис за књижевност Прошло је неколико дана. Хрчака је било толико много у кавезу да су се пели једни другима на главу и леђа. Они већи су немилосрдно одгуривали мање од себе када би им продавац доносио храну и воду. "Мамице, мамице, хоћу да ми купиш хрчке, желим да имам кућне љубимце!", молила је мајку лепа, златокоса девојчица. Пошто јој је тог дана био рође M   = m ]2- ] 2 2 m=- 2 - M R M m R  ]  ] = m " }  M ] - } m  R R ] } R  M - ] R B R - = } M - M - R -  M - b ] ] R ] } R 2 - - ] r  - - ] ] -  2 = M ] - } m R R  }= M ]  R ==  = ] M  = ]    = -2 ] }m 2 - ] ] - } - ] }2 - ] ] R } - ] ] = m 2 ] - ] ] m = m = R = R 0 ] -= ] }  = m - 2 - ] M M  R ] -  M " ( 2 = =  m=- ] } R } -= 2 m ] " R ]- ] M } - R ] R ] -=  - ] ] m  R ]- ] M  - R- ] 2 B R" = -  ] M 2 M m=- - -  M ] - } m  R - -= m M ] " M = -  ] - ] - - R  R  - m M  = ]- M = =  m R  ]  R - ]  - M R R - m R M  R =2 } ] 2 M = -  R R ] }m ] M R M 2 - 2 =  - ] = R- ]"( 2 " M  R  0 } B  ]  - R = r ] 2 - -  -  =   - M - - -  M 2 B 2 R - - M R - ] = } = = ]-0 - m m - - - = ( 2 = - R R  M R  M - R ] R 2 - } ] - M  m - - " -  - " = =} R R = m R- P M m - " 2 - ] }2  ] ]-  ] r ] " - ] ] - C`