Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 131

Суштина поетике | часопис за књижевност покретом, за једним звуком, покличем, треском, па да наступи извјесно једва ишчекивано облакшање. Да неко негдје крикне – па макар ко и макар што – да кукуријекне пијетао или да зањаче магарац. Макар да снажно залупе нека врата или прасне неко стакло – ма што, ма што, али само да то сунчано поподне затаљених уста добије свој жив глас! *** Истина, такве изузетне физичке љепоте веома су ријетке. Као што су иначе ријетке велике надарености. Љепота тек нешто мало нижег реда већ није то исто. Оно већ није нешто потпуно, цјелокупно, само по себи довољно, нешто апсолутно и ничим условљено. Па зато одмах спада на онај нижи степен на коме је потре M = M R = M = m ]  M = = ] M -  - - - M M  M = = ]} - 2 M 2 2 ]-= } - - } M = M P M r - } r - 2 ]} ] 2 M = = 2 B - P M= M - - R - ] = m R ] - B = - M  R - - ] -  - M } -  ] M m  } M  P m - B 2 = ] M  ] M M M= R ]  - R R M M ] ] - ] } }  - - - ( 2 ] R R R } ] - ] R } - - - R 2 - ] ] 2 ] - R - m  R - -  M } } R ] -  P2 ] R ] r - 2 - ] ] r M = R - } - } - 2 ] R = m R ] - R ] - P R 2  2 R M  R M R - - S - ] R B M 0  R 2 = R M  M 2 M = = } R == } } ]  ] -  } ]- R } -  } - R m  2 - M ] - - R M } R R = - M = = } R 2 M m ]-  ]-  R ]-  - 2 M ] M  ] - = ] - R ]  ] -  ] - 2 ] = } ] 2  ] M M ] - ] -  ] - ]] } R M ] -  2  ]- - ] = ] - 2 - m m ] ] } m - B } M  R - ]- ]= = M m M M R 03