Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 126

Суштина поетике | часопис за књижевност видику. Чак је повремено напуштала своје удобно хладовито скровиште и успињала се и на литицу да боље осмотри. Кајала се што није запливала ка њему, сад јој се чинило да то и није било тако сумануто и немогуће. Да ли привучен њеном чежњом, или случајно, брод се појавио. Покушала је да са морнаром разговара из даљине. Није хтела да га пита зашто је поново дошао. Распитивала се за друге ствари, оне које немају никакве везе са њом. Зачудо, и оне су је дотицале. Желела је да зна какве су обале крај којих пролази на свом путу, какви су њихови становници. Морнар јој је причао да су врло разнолике. Неке су сурове и неприступачне, дивљих и непријатељски настројених житеља, а неке, опет, предели блаженства, обиља, благог сунца, сочних воћака, пријатељски насмешених лица, податних и страствених жена. Занимало ју је зашто се бар у тим крајевима није задржао, или остао заувек, али прогутала је своје питање. За њу је можда и боље што није, ко би јој сад правио друштво на овом малом усамљеном осенченом жалу. Али, то друштво није јој доносило радост коју је прижељкивала, било је пуно стрепње, нечег несталног и крхког, попут привиђења за које знаш да ће се сваког часа расплинути и нестати, остављајући иза себе празнину само још дубљом и безнаднијом. Морнар јој је предложио: — Зашто стварно не покушаш да допливаш до мене? Јако бих то волео. Кад будеш била довољно близу, пружићу ти руку и помоћи ти да се укрцаш на брод. Жена је дуго размишљала. Тешко се одлучивала. Но, није јој се одрицало морнара и његовог присуства. Покушала је да га завара дугом причом, да купи време. Мислила је да ће јој, ако што више сазна о морнару, то помоћи да лакше сустигне његов брод, кад се једном реши. Међутим, и поред многих ствари које јој је морнар испричао, све што је сазнала није било оно право, најбитније, одгонетка, кључ, уже којим би се привезала за његов једрењак. Детаљно га је проматрала. Понекад би јој деловао исцрпљено, уморно, измучено дугим 126