Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 123

Суштина поетике | часопис за књижевност О ПЕСНИКУ Власта Младеновић Рођен је 1956. године у Шаркамену крај Неготина. Пише поезију, поетску прозу и књижевне приказе. Антологичар. Уредник издаваштва Народне библиотеке Доситеј Новаковић у Неготину, часописа Библиопис. Оснивач је Завичајне галерије Музеј црне крајине и Стваралачких дана у Шаркамену и један од покретача Крајинског књижевног круга и Борског сусрета балканских књижевника. Сувласник је књижаре и галерије Астафир (1989-1994). У периоду од 2009. до 2010. године био је в.д. директор Народне библлиотеке Доситеј Новаковић у Неготину. Заједно са Маринком Арсићем Ивковим уређује књижевни блог Удружења Писци без адресе. Од 1989. године члан је Удружења књижевника Србије, а од 2016. године члан Српског књижевног друштва. Своје књижевне текстове објавио је у часописима: Летопис Матице српске, Књижевност, Градина, Књижевни магазин, Свеске, Кораци, Златна Греда, Расковник, Развитак, Траг, Освит, Свитак, Овдје, Мокра kBFBBB调BGBBBBBBBGBBBFBBFBBBFkBBBBBB+FBFBBBFBBBFBBBBBB调BOBBBBF+BSBBBF BBBFcBԃB_BBF BBԃBBBFBBԃBkFBF FFBBBFBFBBF BB+BBFcBBBBFBԃBFBBFcBԃBBBFBBBBBBF#FkBBBBFBBBFFBBBBFcBFkF +BFBF FFBBFBBBBF BBFF BLBBBBFBBBFBBBFBBBBBBFBBF FBFcBB+FBBЀؤ+B[BBBBFBBBF BwBBBF BBF +2`(