Број 42/43 - Суштина поетике | часопис за књижевност. - Page 104

Суштина поетике | часопис за књижевност Суочавање | Живота Марковић Пушкин Суочавање са збирком песама Раденка Бјелановића, (1947, Велика), посведочиће о добром песнику и добром готовом производу, књижевном делу, необичне садржине и облика. У шест циклуса и седамдесет песама, уз пратећа графичка објашњења и улепшавања фотографијама слика уметника Момира Кнежевића, три рецензије врсних књижевника, Јована Стриковића, Миће Д. Игњатовића најпотпуније Видака Масловарића, Удружење писаца Крагујевца објавило је Величку одницу у Библиотеци. Ова књига изравнава многе расправе, од античких времена, Платона, Аристотела , Хом FBBBFFBBFkBBBBBBBBFB+FBBBFBBFBBFF BBFBBBFcBBBF BBBBBFBFBBBBFBBBBBBB+BBBFBBBBBBBBBBBFBBBBBBBFF BBBBFBBBBBBBBBBFBBBBBF+BFkBBBBBBBBFFBBFBBBBBBBBBBFkBBBBBBBBBBBBFcBԃF BBB+F FBBBBBFBBFBBBF#F BBBBBFBBBBBFBBF BBFBBBFkBBBBBB+BBBBFBBFBFcF BBBFF BBFBBFFBBBBFFBBBBFF BFBBBFcBԃBBBB+F BB̃BBF BFkBBBBBBBBԃBFkBBBԃFcBԃBBcBoB{B_B{BBcB#B@B[BcBKB{BB@F FBBFcB+BBBBBЀBFBBBBЃBBBBF BF F FBBF FBԃBBBB༃BFBBFBԃBBBFBBB+BBBFcBԃBBЃBGBBBBBF BBBB调FBBBBBBFFBBBBFBBܼBBF#F BFkBԼB+BFBBBF BBKBBBBBBBBBBBBBFF BFcBBBBBkFBFgF FgFBFBBBBBB+FcBԃBBF BFBBBB{BBBFF BFBBBBBBFF BFBF BFBBBBFBFF BFBFBBB԰+BBF BBBԃBFBBBBԃBBFcBԃFBBBBFF BBBBBFF FBBBFBBBBBBB(BFF BF BBBFgFBFBBԃBFBBBBFF BBF BBBFBBFcF FBF BBBBFBFcBBFF(BF BBFBB+BBFBBBBBBFBBBBFkBBBBBBFcBFcF BBBB܃BBBBBBԃBBFBFFoBBBF+FBBBBFkBBBBBF BFBFcBBBBBBBBBFBBBBBBBBFBF BFBFB+BFkBBBBBBFBBBBBcBBB调BBFBBFcBFBFF FBF#FkBBFBFoBFkB+BBBBBFgBBBB̰BBBBBBBB̃BFBBBBF BB̀BBFBFBFBFcBBBԃBBBBBFFcB+FBBBBBBFFBBBBBFFFBFcBBF BBFF BBFBBFF BఃBBFlBBBF FBF BBBBB+BBF BBBBBBFBFcBBFBBBBBBBBBBF BFBBBFBBBBBF#F BBBBB+BFBFBFBFBBBF BFBBFBBBȃBwBBBBBFlBFBԃFkBBBFcBԃBB+BBBF (