Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 98

Суштина поетике | часопис за књижевност и на крају... Од крви сунчеве небо се зацрвени као да се на хоризонту, далеко, живи вулкани пале, ограђујући се пред мраком што надвладава заузимајући видик, надолази, диже се и посвуда шири своје загасите трепље. Мјесец у даљини чека да преузме смјену, да приђе као султан чија је војска побола коље на новој граници и зове Величанство да освојене земље благослови. Култура је надахнуће пронађено на гробљу и увијек намјештена топла колијевка, огњиште гдје су завичајна радост, рана и благословљен хљеб; она је стремљење духа, стара госпођа са правим леђима, понуђена рука и чврстим цреповима прекривена кућа, збирка сјећања народа и појединца, заљуљано коло поред манастира и белегија у руци препланула косца, раскош мисли и срца, умјетност и жртва за умјетност – атрибут живота, како би то најбоље каза 4`-/``4,4-4-t/t.4.,4/t,4/,//4-H4/t,4/.4`t`ˈ4'-4`4,4-4,4/t,4//ft`4.`.```4-H4/t-H4-.4,.`t-H4/t,4`4/a.4`/4,t-t-,t`4.4-/t/4.4`t`4-tf/t/4/t/4`H4.`.```4//4`t-K4.,4./4,/- -.4,f4-t`.4/4/`4, n'4'&4(t)(´'4.4ft,4/H4&`f4,4a,(4/d-t/H4f4-H4`4$t.4f4-tft.4/t. 4/.`/,t`4,/4-t`t-ta, NNN 4,/-4.4/t-K4(a-t/t.4.4f4-B$.4/4/t,4-.4f4-H4)4.4..4/´$.4b4f.4f4`´$t.4f4-tft.4/t. 't,4`,4.-t/t,4`4/4`4f4-H4a-t`t`/`.,4-.4,,4/t/4%,4/`4,-H4./`4,4.-H4.4`t,4,-t`-B-4`,`f4-K`t,4-4,/-t/t-.4//t.4`t,4/t/f /`4/a4-t`t/`4..4$-t`t-t..4/t..4"4/.`t.4/4/,.4f`t,//4,t.4,b4-t/4`4,4-`4-t-4/t//4`t`,4`4-tb4.4/t. %4,-H4,/-4.4/t-H4-,4`4-t-4//4f4-H4/`t,,4f4,4//`4,/4/4-t`t`/4/t,4..4`-t`4,4`4/t//4.//t.``4`t`N