Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 31

Суштина поетике | часопис за књижевност и овај приказ је човеков покретач на обнову и буди раздраганост. Трећим ставом деспот нас уводи у мотив љубави. Трећи и четврти став се не могу раздвојити. У њима Стефан изражава свој поглед на љубав. У трећем ставу је јасно изнео свој став и мишљење да су природа и све њене лепоте створене Божјом љубављу и , што је најважније, истиче да је Бог љубав. Четврти став поручује да у љубави нема места за лаж. На крају се уводи библијски мотив братоубиства. Увођењем овог мотива нам наговештава да је оптерећен сукобом са братом. Поред овога, ако загребемо испод површине, уочићемо и наговештај његове жеље за помирењем. Управо овде се најјасније препознаје мотив праштања. Чињеница је да он не би желео да се помири са братом да није спреман да му опрости. Пети став говори о љубави као помоћнику у превазилажењу и надјачавању лошег. Шести став указује на важност љубави за човекову душу и говори о универзалној хришћанској љубави. Присутан је старозаветни мотив који Стефан уводи ослањајући се на Давидове псалме, посебно на 133. псалм. Седми став нам показује да деспот не одбацује чулну љубав ако је у оквирима хришћанског морала. Као старији и мудрији, пре свега духовни човек, саветује младиће и девојке да негују своју љубав. Говори им о неопходности чистоте и искрености те љубави да не би радили против воље Божије. У осмом ставу, деспот се бави препрекама љубави и упућује нас у разлоге због којих може доћи до раздвајања двоје људи који се воле. е мора то бити само љубав између младића и девојке, већ и она братска, љубав према брату и сестри. Уводи старозаветне мотиве који су везани за Давида и Саула да би појачао осећање чежње за помирењем са братом. Девети став представља жељу да се помири са братом, да поново постану блиски. Овај став обилује библијским мотивима и не мора нужно да се односи на његову љубав према брату и сестри. Може се посматрати као Стефанова 31