Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 30

Суштина поетике | часопис за књижевност Ово су биле околности у којима је дело настало. Сада ћемо навести мотиве којима је прожето и прећи на обраду библијске структуре кроз анализу. Дело је прожето мотивима: • природе; • љубави; • праштања и поновног сусрета На основу ових мотива, дело можемо поделити тематски. У првом ставу који представља уводни део, проналазимо сва три елемента која сачињавају уводни део посланице. Уочавамо интитулацију (Стефан деспот), инскрипцију (име рекавши) и салутацију, тј. поздрав. Прва веза са библијом се уочава у самом наслову. Слово представља говор или проповед на библијску тему, а љубав је једна од хришћанских тема. Иако нам не открива коме је дело посвећено, јасно је да је у питању неко близак и неко кога Срефан воли. Аргумент којим се поткрепљује овај став јесте чињеница да се у делу не говори само о општој љубави, већ и о оној личној. Други став почиње усхићеним приказивањем елемената природе. Мотив природе Стефан повезује са библијским местима, а алузију на библијско место видимо у стиховима: Лето и пролеће Господ сазда, као што певач рече, у њима и красоте многе (Станисављевић 1994: 219) Стефан замењује годишња доба због акростиха. Приказ природе у свој својој лепоти се види у стиховима: ...птицама брзо и весеља пуно прелетање, и горама врхове, и луговима пространства, и пољима ширине, и ваздуха тананог, дивним неким гласовима оглашење (Станисављевић 1994: 219) 30