Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 3

Број 40/41 - Суштина поетике Часопис за књижевност Р е а л на ј е и д е ј а , с у ш т и на ст в а р и , а не и з г л е д . Константин Бранкуши Април/мај 2017. Глушци