Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 25

Суштина поетике | часопис за књижевност  Коју од значајних награда које сте добили сматрате највећом квалитета и зашто? потврдом Вашег књижевног Андрићева награда за књигу приповедака Молски акорди била је коначна потврда да сам на добром путу и знак да сам се одвојио од просека, да је мој глас препознат као занимљив, а оно што пишем достојно дужег памћења. У сваком случају, било је то велико охрабрење. Нажалост, у малој култури каква је наша, награде су једна од ретких институција које скрећу пажњу на поједине ствараоце и њихова дела. рад?  Који сликар би најбоље осликао Ваш књижевни Трудим се да се мењам из књиге у књигу, тако да је немогуће наћи нечије сликарско дело које би било добра илустрација мојих књига. У својим прозама дотицао сам се сликраства на различите начине. На почетку су то били француски класицисти, потом холандски мајстори, а онда – Шумановић, Де Кирико, Лубарда... и мног BFFBB+ BBKBF#BBBBBBBBFBԃBBFBF BBBBBBFkF BBF FBB+FcFBBFBఃBBFcBBBЃFkBFBBBFBBFF BBFgBBBKBFBBFBBFBBBBBF`+BFkBBBBBBF`FFBBBBBBF#F B+BsBF FBBFcFBBFBF BBBBBBF FF FcBBBBBBЃBBBBBBFBBF FBBB+F FBBBFBFcBBBBBBBB܃BBFBԃBBBBBFBBFBBBF BBBBBBBBBBBBBB+BBFcBԃFF BFFBBBԃBFkBFB#BF BBFBBBFBBBF#BBBBF FBBB̃FcFBBBBFB+BBFcBBBBFFBԃF BBF BFBBFF BBBBBF BFBBBBBBBBBFF BBBB+FBBBBFBF BԃBBFBBBԃBBBFBBBBBBBBBFBB{BBFBF`BBBBFBBFBBBB+FcFBBFBఃFBBFBBBBBBBBBFF BF BBBBBBBBBBBBBBBBBFFBBBBFB+BBBBFcBBBBBFBBCFBFFB(