Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 23

Суштина поетике | часопис за књижевност Милана Будисављевића и Грке капи (2013) Милана Прибићевића. Његови есеји, приповетке и делови романа превођени су на енглески, немачки, пољски и украјински језик, а књига приповедака Молски акорди преведена је 2011. године на македонски језик.  Шта мислите о тренутном стању у књижевности? Наша књижевност је толико разуђена да је тешко сагледати све њене токове. Једва приметно се одвија смена књижевних генер ,4a.4f4, 4.,4./4`4/`4/-/t//4.4-`4,4-`4`,4./4.4/t,//-t``t./f4`ta-t/t. 4(/4-4//t/`t.4.4/t/,.4`t-t/t-.4,t.4..4`-t`4.4/-4/t/`H4/`4-t/4,.f.4--t,/t/`t`.4.4`tat,,4`,4f-H4f-t/t/,4/4-t`t`,4`4-4`4`b4`,`˂&f.4--t,/t/`t`4f4-H4-4-t/4/.`4,4`.4-/,,4/t,4-4/4/t-t`4,4`t//-/t,4,,4f, 4/t.,4./`t-H4b4`,4/4/,4f4`4.f.4,-H4.4f4/b4.,4.b4-H4/,tf4,4,ft`f4`4.f.4--t,/t.`-t.`t`/,. 4'/`4-t-4..,4`t.4a/t.4aK4b4`,4/4/,4/t.4aH4/t/,.4/t,4.4a,4`t//.4`t, //f4,4,ft`f4-H4`t-H4,-t..4/4,t`4/f4-t.-t.``4//t`t..4aH4`t,4f4`/,,4.4//`4`,4., 4-4/.-4`4`b4`,-t/t-H4/4`4-t--H4//`t`,4f4`4.-t,.4`.4/4/t,4/4-t`t`,4/t,4./f4.4/4,4`t-B/`4-t--t/t``f4`4.f.4--t,/t.4`4,4-4/,. 4',4`4,4-4/`t.,4./t/4f4-H4-4,4.4//`4-t-`/,, 4.f.4--t,/t/`t`4//`t`,4f4-H4`t,-H4/t-t,.4-4ft.4,.4f4,4.4/t-t,,4-/t.4f4,4`´-.4,/`.4/4,4/t,4b4.4aH4`t,4,`4-t/4-t/t.4., ࠈ4&/,,4/-4`t,4,`4-t/4-t/t.4aH4/.4`t,4a,4`t/4,4``4,4`-H4/t-t/`4,4,-t-4/t/-,4//`t`,4,ft-t/t.4/4/t,4.f.4--t,/t/f4`ta-t/t. 4,4./,,4/t-t/`4,4,-t-4/t////`.,4`4.4-/,,4/t.4/´(,4//f4,4,,4f4-H4/`4.4`t``/t,4/-4.,4-4//`t`/f4.4.f.4--t,/t/`t`4'//`4,4,.4.`4`,-t.4`t`4/t-t/`4,4,-t-4/t/4-,4//`t`,4,ft-t/t.4/.4`ta.4./f4.4/t-B//,.,4d`f4`4``4-t/t``/t//4`.``t`4/`,t..4.-K4,4//t,4f4-H4`,-t.4/`4/`t-ta/t, //,/-4ft.4,,4,4,`4-t`t.4,/t.4/4/4,4`4.-t`.4/t,//4.4,,4/t.f.4--t,/t.4/`4,4-./-.4/4, 4'`4,4,,4.f.4--t,/`t`4f4-H4`,-t.4/t,4/4-tf-t/t,4/-4,4,t`4,4/t.4/4, ft`-4.4/4,4./f4.4/4,4f4-H4.f.4,,4/t,4`t`b4/t,4//``4-t,t, 4,4/t-H4/`.,`4,4-,t.4,t`4.4,,4.4`t`4-t-4`t`,/4-,4-,4,t,4,`4.4//`b4`,4f-K