Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 201

Суштина поетике | часопис за књижевност ИЊЕ ПРОЛЕТЊЕ Поломљен прозор суза отвара Ледни су прсти, у оку је бура Срце из иња у коси снева Северац по годинама дува Пролетња ливада зриј H4.4-4`t/t,'4-t`t-ta.4/t//4f4-H4a-t.,4/.`/,4/t,&4/.-tb4`4`4,4-,t-tat,4`4,4.-H4`t-t/t-B$`4.4`t,4.4`4`t`4a`4,`4-t/4-H4/t-H4,-t/t-B%.,4`/t.4-4,4/t.4`t`4`t,.4//./b4-t/t.&4-4`t``4f.4b4`,4-,4/4.4`4.4b4`4`t-t`/t.&4/4.,4-4/4..,4`tf4-H4.4-4/.,4`-ta-B%4,4.,4/4-t/t`4./`4`4at.-t,t,4`t-ta-Bn'4'%t(t't&4&&4"&(t///4-t/t.,4%4-t/t-4,4)t,4/4/,.4f´(4/d-t/t,4f4-H ˈ4a4-t,t`4`,4`4, NMMK4`´'4/`t`,4`4`ˈ4'`4,-H4/-t`t/4-H4`t`4f4/f4/,tf4,4,ft-t/t-H4f4/b4`´/`t/t/,/t/fb4./..`´/4/`t`,4`4`t.//..4`t``4(t./,t/-4, 4,4//t-4,4/t,4`t`,4f4-H4/-t`4.4/-/.4`t,4f,4`t,4/4/4-,4`t,/f4`4-4`b4`ˈ4'/`t.-H4-4`,/,´,`4-t/4-t/t,4f``,4f,4/-t`t/4-H4.4/`4.4a-H4`t`4f4/f4/`4,//,tf4,4,ft-t/t-H4`4.f.4--t,/t//4a,4`t//.4`t`4(t`b4`.4/t,//-t`.4.-K,//`//.`´-4`4`,.4/a,4`t//.4`t.4/4,4%,-t--4,4/t.4././-4,/` 4(t`4-t`,4f, (t.4-.4a 4(ta-t/t,4)`4f,4/t`t.. 4/t/,.4/t,4/4,4(t`4/`t..4,.,4`H4.4-4$4``t``4,4..4f4-K-,4f4-t-4/t.4a..4/4-,t.4`4.,4/4,4//-t-.4f4-K4//-t``t..4/4`t,4f4`/,.4/4, //`4`,4..4/4, 4-,t/`4/t.4a.4/4, 4.-t.`t.4.//t.4/4, 4).,4/H4f4-H4/t-t./..4./.f.4--t,/t.4aH4..`,t/,, 4&4/4,4/,tf4,4,ft-t/t`4-,t.4`4.`4//-t-.4f4-H4't,.`4.4..4/4,4.-t/`.4`4, MJK'- NNL4-.4,.4`4$t-t/,`4,4-4`Œ