Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 183

Суштина поетике | часопис за књижевност али у моменту док траје, у чуду случајности свог постанка, у том опчињавајућем бљештавилу, она обасјава душу и допире до њених тананих струна. Вибрира њима. Гради субјективну стварност. И јесте опсена. Јесте варка. Али је лепа. То ваљда нешто значи. А ја, ко сам? Па зависник од тих кратковеких трикова чула и природе, ништа друкчији од уживалаца опојних наркотика, осећам сваким живцем и дамаром њихову безначајну радост док поиграва лако, као пена на врховима таласа. То је све. Е, а што се тиче оних крупнијих обмана и самообмана, оне већ нису мој извор напајања, са њима сам одавно раскрстио. Моја стварност је на дну шешира. Кад смо код њега, да видим, да ли се ишта накупило у њему данас. Мршав улов. Једва за цигаре. Тја, шта да се ради. Биће боље сутра. (Богаљ је сакупио новац из масног, прљавог шешира испред себе, дохватио штаке, полако се придигао уз помоћ њих и ослонио на дрвене наставке прикачене за патрљке својих ногу. Споро и тешко пробијао се кроз густе редове пролазника у Кнез Михаи BBBF`FBBFBฤBBBBBFBBBBBFBBBBBBBBwBBBBBB+FBBBBBԃBBBBBԃFcBFBFkBԃBBF#B԰BBBBBBBF#F BBBBFBBFFcBBBwBFcB+FBBԃBBF BBBF BBFBBฃBkBBЃFcBԃBBBBFBBBBBBFBBB`BBF BBBBB+BBBBBBBBBBBԃBBBBBwBBBBЃFBBBBFBBBBBFcBԃF BBBBFFoBԸBCBB+FcBFBBBBF BBBBFcBBkBFcBԃBBBF BF`BBBBBFBBBBF#F BFB԰F BBFBB+BBFBFBఃFBFF BFcBBFBFkBBFBBBBFcBԃBFBBBЃBBBBBFFBBF BFgBB+FF FBBBBBBЃFBBBBB̃FFFFBF BBFBBFBBBBBFBBBBBBBBBBFFBBFBB+BBF#BB_BBF BBBBFBBBBFcBBBBFoBBBBFBBЃBBFcBBFcBԃFBF BBȃBBBBF+BBBBBBBBBF BFBBBFF BBBBF BF BBFBBBุBBBBBBBBBBBFB԰+FBBBBBFF FBBఃBBBBFBFBุBBBBF BBFcBFcBԃBBЃBFFBBFBFBFBBBFcB+BBFgBԃBBBBఃBFBFgBԃBFBFoBBBBBBBBF BFcBԃBBF BุBwBBFFBBFF +BFFBBBFBBBBBBBBFBBаBBBFcBԃBBBBBBB԰BBBBBBBBFF BBB`+BBBBBBBBBFBBF BFoBFBԃFBBBఃBBFBBFcBԃBBFBԃBBFBFBԃFcBBBBԃBB+FcBBBBԃFF BBFBฃB#BԃBBBBBBBFBBBBBBBBBBBBBBFFFcBԃBFBBBBBԃBBFcB+FF BFBFFBBBBBԃBFBBЃFkBBBBFBԃBBԃBBFBBBBBFcBBBF BBBBFFF BBB+BBFBBBFBԃBFBԃBFBBBBBBFBԃBBF#F BFcBԃBFBBBBBFBBBBFBBBB+BF BBFBBBBsBBBBBBFcBԃBBBFF BBBFB܃FkBBBBBBF BBBBFBBFBBB+BB܃BBFBBBBFBBFcBBBBFgFBFBBBBBFBF BFBBBF F F FBBFF BF (