Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 16

Суштина поетике | часопис за књижевност О ТКРОВЕЊА СА МАРГИНЕ | М ИЛИЦА М ИЛЕНКОВИЋ ИЗБОР ИЗ ИСТОИМЕНОГ СОНЕТНОГ ВЕНЦА Грешни Па t//4.4f4-K',4at//4.4f4-H4--t/4ft, ',4at//4.4f4-H4``4,4,, 4',4at//4.4f4-t,4-,4/.4`K LJB(`-taH4/.4b4-H4-,4./`t`,4/H4`t-t-4-tf˂4(`-taH4`-4a`4`-t-4`4.4,t-KU4,-t.B'aK4/aK4/aK4/aK4$`4,4/4,4`.4.4'-t`,4`  MM JBB(4.4/4-H4`t`.4at/,,4.4a-t.-H4,,4`t-tft-t/t-B`t/.4`t,4b4-H4`t-H4`t,-t`-H4.f.4,-K4/`t,4.`.4`4.4.4`/`4-K./--H4/t,4`4,4/4/,.4/4,4/t-t,t-t`t..4/4//`t`,4,ft-t/t-B/4.-t//`.4,t/-,4/t`t.-H4.4`t`.4/t-H4-,t/`4-N/4a,4`4`t`,`4//-t-.4f4-H4//b4`-t,,4/a,/`4,4,-t-4/t-H4-4`b4-H4b4`/4-4`4-.4`4`t,/f4/f4`4`a. `t.4-.4a4/,`t.//4``t///t`4a,4`a,/t,4-4.,4/t`4,t/-f4-t/4f-t,/,/f4`t/.4`t,4`-tft`t./f4/4`a.8$´`t,4//b4`-t`t./,-t`t/t-H4/,.4aH4.f.4,,4/4,4`4,.4/t-B/t-t-4/`t`,4`.`4-.4`,4.4/,t.4ft`4`4,4`, .,4/4``t...4.4`t.`4.4,-t/t-H4.4`t`.4/t-B/4,`4/,t/,.4/4,4,t`4,4`,4.4,t`4,4`, '/`/.4`t`f4-t/4-,4/.4`t-K4`t,-t-4/a,4/t`t`,/4`/,, f4,4.4/4-t/t//4/4/t/,.4/4`4,4,H4/4.4./`t/t/,4$t/,, M