Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 151

Суштина поетике | часопис за књижевност Халил Џубран умро 10. априла 1931. године ДРЖИ ЛИ РУМЕНИЛО ЈУТРА Држи ли руменило јутра срце ноћи чврсто на својим грудима? Брине ли се море о мртвима у својим дубинама? Попут зоре уздише се моја душа, без оклопа и невезана. Попут усковитланог мора понире моје срце у моје дубине, у потонуле олупине бродовља и влажне земље. Не хватам се на оно што се лепи за моје пете. Храним се летом – недокучиве висине. 151