Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 15

Суштина поетике | часопис за књижевност Литература 1. Валери, Пол (2003). Предавања о поетици, Београд: ННК–Интернационал 2. Зборник Поетика, теорија и историја појма, приредио Гојко Тешић, Београд, Народна књига/Алфа, 2000. 3. Ингарден, Роман (1995/6). Подела науке о књижевности, Зборник Филолошког факултета Универзитета у Приштини, Приштина, бр. 5/6. 4. Јакобсон, Роман. Хлебњиков, Виктор (1970). Поетика руског формализма, приредио Александар Петров, Београд: Просвета 5. Петковић, Новица (1988). Проучавање иманентне поетике: предмет и сврха, у Поетика српске књижевности, Београд: Институт за књижевност и уметност, Научна књига 6. Перишић, Игор (2005): Прилог за дефиницију термина аутопоетика, Књижевна историја, XXXVII, 127. 7. Шукало, Младен (2002). Одмрзавање језика, Бања Лука: Графид и Београд: Просвета 8. Стамаћ, Анте (1982). Назив поетика, у Умјетност ријечи, Загреб, бр. 1-2. 9. Frue, Northop (1979). Анатомија критике, Четири есеја, Загреб: Напријед Наталија Гончарова (1881-1962) - Берба јабука 15