Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 137

Суштина поетике | часопис за књижевност лепота руку, лепота косе, лепота покрета... живо је у сећању, ако се изгуби, тражи се. Увек и свуда. Такве природе као Осман не могу, нити покушавају да се отму од тог сна о лепоти. Ако га изгубе, очајнички га траже јер, без њега нема ни смисла живота. Зато у Осману већ сви одавно виде лудака, који по десет пута дневно протрчи свима улицама, загледајући свако ћоше, а затим се, не говорећи ником ни b4`, ,`4,4f,4.`f.4.4/,4-4,4..4a-t/4/t,4--t/4ft`4.4/.,4a-Kn'4(t'&4(t$4(%t"t&4)&(t,-t`.,4/t,4'4.4`.4f´(4/d-t/t,H 4f4`/t, NMMK4,/-4.4/t-H4`´$t-t/,`4,4-4`ˈ4%,t/,´//`t.,4`4/-4.4`-tft,/-4`4,4`t.,4f4-H4/t,4&/`t/,`4.4'4-t`/at.4f4. 4`´'`4.4-`4-t/t`ˈ4't,4.//H4-,4,`4b4-t`.,4,.4/4/t,4-.4f4-B`4`//4,`4,4-4`4.,4/4-4-t`-H4/`4/`t,-t`/t.4aB`4,4-4/t.4.,.,-t..4..ft`,t.4`-tfB.f.4--t,/t/`t`. 4//`4-t-4-tft`f4-H4`t-H4-,4`4,4-4`´/`4/`t,-t`. `-Bf4-BNM ,/-4.4/t-B-4.4/.//4.4`4,4.,/t,)4.4./-/a4`t.//a4,4.`.`-t``4`4'`4.4b4`.4/t. 4/-4`t-t.4"4`,/`t./B,-t/t`t.,4.f.4--t,/t/`t`4.4`t`4/`t..4f4-t-.4.4&,4//`4/`t,-t`/t.4`4,4-4/t.4.4`4,4-4.4.,4f4-H4`´&/`t/,`t./f4'4.4``4/,.4a.4.4$t/`4a. 4'- L4,/-4.4/t-H4f4-H4`4/-t/t-.4f4. "4/b4.,4/4`t``-4-t/t`4//a-t.,4f4-H4-4,4/.4b4-H4/-t`t/4-K4-t`t-tf4-H4.4-4`4`,-B.`4,4f-H4a4/`4/4-K4&4-4ft`,t,4,.4/`4-t/4,4/t,4f4/4.,4d.4/4,4.`4-t/t`.,4f4-H4-4,/.4b4-H4/`4.4a-H4-,4-4-ta` M 4,/-4.4/t-KnL