Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 134

Суштина поетике | часопис за књижевност О ПЕСНИКУ Иван Гаћина Рођен је 15. априла 1981. године у Задру, Република Хрватска. Високу стручну спрему и академски назив магистра инжењера рачунарства стекао је након завршених студија на Свеучилишту у Дубровнику 2010. године. Има искуства у раду као средњошколски наставник математике, физике, информатике и рачунарства. Пише поезију и хаику поезију, кратке приче, афоризме и рецензије књижевних дела, те се повремено бави дигиталним фотографисањем. Своје прве песничке риме почео је стварати још у основној школи, али се озбиљнијим писањем бави од 2000. године када је био бруцош на факултету. Добитник је двадесетак међународних награда за поезију и кратке приче у Хрватској, Србији те Босни и Херцеговини. Превођен је на енглески, словенски, италијански, бугарски, румунски, арапски, филипински (Тагалог и Цебуано), вијетнамски, угандски (лунyоро или рунyоро) и индонезијски језик (Бахаса Индонесиа и Батак Тоба) те чакавско и кајкавско нарјечје хрватскога језика. Члан је неколико удружења и друштава: Матица хрватска (од 2010), Хрватско књижевно друштво (огранак Задар, од 2014), КЛД Решетари (од 2015), Удружење српских књижевника у отаџбини и расејању – УСКОР (од 2015), Савез књижевника у отаџбини и расејању – СКОР (од 2016), Друштво др Саша Божовић Београд (од 2016). Издао је једну песничку збирку Тебе тражи моја рима (2014). Своје радове је такође објављивао у часописима и зборницима (радови су му објављени у више од 120 зборника). 134