Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 13

Суштина поетике | часопис за књижевност сматрајући да поетика није скуп правила него само интелектуална активност 2 чија су последица дела. Дакле, види је као процес и то процес језика који је по Валерију прави предмет књижевне уметности. Руски формалисти су изједначили појам поетика са појмом теорије књижевности. Доказ за то је наслов најпопуларнијег дела Бориса Томашевског Теорија књижевности или у поднаслову Поетика. Изједначавање заступа и Роман Јакобсон, Ако наука о књижевности жели да постане наука, она мора признати књижевни поступак за свог јединог јунака. 3 Ролан Барт поетику види као изучавање структуре књижевног дела. Анте Стамаћ поетику дефинише преко опозиционих парова као унутрашњу и спољашњу. 4 Унутрашња је иманентна, а спољашња трансцендентна и нормативна. Разликовао их је и по предмету проучавања, као општу или макропоетику и посебну или микропоетику која проучава посебна књижевна дела. 5 Нортроп Фрај у својој Анатомији критике изједначава сопствено са Аристотеловом дефиницијом поетике јер постоји потпуно разумљива структура достижна знања о пјесништву, које знање није само пјесништво нити доживљај пјесништва него поетика. 6 Поделу поетике на иманентну и трансцедентну прихватио је и Новица Петковић, бавећи се иманентном коју назива и теоријском видећи је као инхерентну делу. 7 У науци о књижевности да би означили пишчеве поетске ставове, користе се термини: аутопоетика, аутометатекстуалност, песничка самосвест, Види: Пол Валери, Предавања о поетици, Београд, ННК-Интернационал, 2003, стр. 91. Роман Јакобсон, Виктор Хлебњиков, Поетика руског формализма, приредио Александар Петров, Београд, Просвета, 1970, стр. 102. 4 Види: Анте Стамаћ, Назив поетика, Умјетност ријечи, Загреб, 1982, бр. 1-2, стр. 16. 5 Види: Зборник Поетика, теорија и историја појма, приредио Гојко Тешић, београд, Народна књига/Алфа, 2000, F FĴԸ()9ѡՔBCBBF BBBFcBBFBF BBB԰BBF BFBBFBFcBB_BBFBBİBwBBFBFcBBа七FF FԸ(+BwBBBFBBBF BBBBFlBFBFFBBBFkBԃBBBBBBF BBԃBBBF BBBBFBBBBFBFBFFBBBBF BBBFFBFBB+BFkBBBBBBFF BఃBGBBBFBBаBcBFF BF FFBBBFkBBBBBBFFBFBBF BBFFBwBFFBBBFkBBBఃFF Fܴܸ(((