Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 123

Суштина поетике | часопис за књижевност стану, његова, која јој је света и општа, сведок Међутим, поред поменутих посебно су интересантни и симболи који представљају делове тела: руке, очи и усне, као и они који се односе на боје. Што се тиче ових првих, симболичко значење руке у Биљаниним стиховима варира од снаге, која често уме б F BBFBBBFKBBBBFBFF BBFBFkF BBBBBBBBBFBBFcF BFBF BBFl+BBFF BBBԃFBBBF FBBBBBBBFBBBBBBFFBBBFBBBFcBBFF BBFB+BBFBFBԃF BBFBBFF BFBBBBBBBBBFBFcF BBBԃBBЃBBF BBBBF FBBBBB+BBBBBFkBBBBBBB̃BBFBBԃFBBF BBFF BBBFBBBFBBBBBFcBFFBBԃBB+FF BBFBBBFBBԃBBFoBBBFBBFBFFoBBFF#B԰BBFcBԃFcBԃBFBF BBB+BBBBFBBBBB{BЃBBFcBBBFBBBBFkBBBFBFF BBBBF BBFcF FBBBFF B+FFBF BBBBF BBBFBBBBBBFF#BBBBB̃FBBBF BBBBBBBF BBB+FBBF BBF BBBBBBBBBF BBԃFBBBFF BฃB{BBF#F BFcBԃBBFBBBB+BBBBBFgBBBFcBFF BԃBBF FcBBBBBF FBBFF BF BBFFBBFFBFcBBFBBBBBB+BBFgBBBB̃BBFF BBBBBBBFBB܃FFBF F#F BFBԃBBBBԃBBBFF FFBB+FFBBF BF BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFBFBBFBBFcBԃF FBBԃBBB+BBBBBFKBBBBBЃF BBBBBFcBԃFFBBBBFcBBBFcBFBBFcBFBBF BBFFBBBBBB+BBBBBBBBBԃBBBFBBԃFBFBBBBBBBFBBBBBBF#F BBF FBԃBBFcBԸ+B{BBBBBBBBBBFBBBFkBBBFBF BBFF FBԃBBBBBBBBBFF#F BFBBBBBB+BBBBFBBBFkBBBBF BBBBB̃FFBF#FoBF FF BBFBFkF BwBBFBFcF BBBB+FBBBBBBFBBB̃BFBFF BBBFgBFBԃBBBBBBBBF BBFcBBBBBBF FBBBFBF+BBFcBFBԃBBBBԃFFBBF BF BBBBFF FFBBBBBBFBBBF FBBBFBF+BBFcBBFgBBBFkBBFBBB̃BBFBFBBBFcBFF BBBFBBBF FBBBFBF+F FBBFF BBBBBFBBBBFkBBBԃBBFBBFBFBFcB԰FBFcBFBBFBF BFFBԃBBBBBB+F BBFF BBBF BFF BF BBBBBBBFBBBF FBFF FFBBBBBBBFgBFkBԃBFBFcB+BBFBFBBFcBBBFBBBBBBBFBBBFBBFBFBBBFFBBBFF#BBBFF+FcBBBBFF BB+B{FBFF BFkBBBBFBBԃFBFBBBBBBBBBBBBFgFFBF BBBBBBBB+BFBBBFBFBBBBBFBBB̃BBFBFBBFBBBBЃFBBBBBBBBFcBBBBFBBBFB+FkBBBF`BBFF BFBBFF BBFBBBBBBBBFF BฃBB܃F BF FkBF`FcBԃBBBBBBBBBB+FcBԃFF BBFBBBF#F BBBBBBBBBBBBBFBBB̃BFBFBFBBBFBFBBBBBB+BBBBBBBBFBFBBBF#BBBBBBBFcBԃFgFBBBȃBBFcBBFoBBBBFBF BF+FF BBFBFkB+(