Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 12

Суштина поетике | часопис за књижевност К ЊИЖЕВНА СТУДИЈА Пише: проф. др Слађана Миленковић ПОЕТИКА И АУТОПОЕТИКА Књижевност посматрана као уметност користи језик као средство да би створила уметничка дела или нове мале светове. Зато су научници ову уметност дефинисали као уметност речи. Убрајају је у временске уметности јер је за спознавање дела потребно време. Литература, лепа књижевност подразумева дела за ширу читалачку публику. Наука о књижевности може да се посматра једним делом као поетика. Термин поетика је први употребио Аристотел, а данас је тај термин усвојен у већини савремених језика као стручан термин науке о књижевности. Роман Ингарден под поетиком подразумева уже подручје науке о књижевности, односно све адекватно образложене резултате који се односе на књижевно дело без обзира на аспект са којег је оно разматрано, као и методу и сазнајна средства примењивана за добијање спознаје о њему. 1 По њему поетика има уже поље деловања од науке о књижевности и бави се само делима књижевне уметности, као грана науке. Поетику слично схвата и Пол Валери, Роман Ингарден, Подела науке о књижевности, Зборник Филолошког факултета Универзитета у Приштини, Приштина, 1995/6, бр. 5/6, стр. 305. 1 12