Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 119

Суштина поетике | часопис за књижевност ватром и сл.). У фази илуминације настаје сирово плетење стихова да би се у верификацији версификација фино обрадила. Хладноћа се пројектује на мушки а ватра на женски принцип. Судар два принципа производи али не емитује узвишени кондензат - сузе. Замрзнута слика нема потенцијал да проговори људским. И како песникиња пева: Како то волим очи без сузе, / ледени поглед, / замало осмех./ (...) Има ли крви / испод те коже? / Кад нема светињу, / кога он моли?/// Црна, њена бесцветна и ахроматска природа, део је једне од доминантних линија збирке, и то оне са ноктурналним тоналитетима: Опет почетка. / Поноћ и зна се, / познатим кораком ка тами./ (...) Ако и нестанем, ако ме нема, / чува те летња врелина. / Сваки календар врати на петак, / додај на образ црну./// Читање знакова обезбојавања, води нас ка херменеутичким упливима у тему дезоријентисаности преко сфуматизујућег, замагљеног колорита: Доле на обали / престају боје./ Кли BԃBFBB܃BBBBF BBFBBBԃBFBFcBԸB#BBBBBFcB+BBFcBBBBBBBBFFBB԰BBBFBBBBBBBBBBFBF#BBBFBB܃BFBF BBBB+BBFBBFcBBBBBFBBBBFBBBB+B?BBBBBF BBFcBԃBBFBBBBFkBFBBF#F BFF BFBBBԃB+BBBBBBBBF#FgBBBF`F BBBBBFFBBFgBBBFF BFF BBBBFBBBFF BF +FBBBFF FBBFF BBBFBBBBBBBFF F BBFBBBSBBBBFBFF#BFF B+BsFBBBBFBBBFBBBBFBBBBBFFBBFFBFcBBBFBBFcBFBBFF FBBBF +FBBBBBFkF BFBFF BFBBFBBBFkF BBBBBB+BF BBFBB̃FBF BBBԃBBBFBBԃBBBBBBFBԃF BBFcBBBBF BFBF BF#BBB+BBBBBFkBFBBBBBFoBԷBBBBBFBBBBBԷF#BBBFB԰FBBBBBBԃB+BBFBBFgBBBFF BఃBFBBBBBFBBBF BBBFBBFBBBFBFcFkBԃBBBBF BB+BFBFF BFF FBBF#F BBFcBԃBBFBBFBBFBBFBGBFgBBBԃB BBBBBFlB_BBB+FBBBBFBFBBBB̰BBBBBBFBFoBBBFBԃBFBBЃFBF BBFBBBFFBBBBBFgB+BBBFFoBBFF BFBF BFkBFBBBBFkBBBBF BFBFBF BFBFkBBFBBBFBF+BBBBBFBBB̃BBFBFB+(