Број 40/41 - Суштина поетике | часопис за књижевност - Page 101

Суштина поетике | часопис за књижевност гурнуло у груди. Ударила је леђима о зид. Ошамућена, парализована изненађењем и страхом, сљедеће што је осјетила било је повлачење преко ограде. Неспособна да се одупре, падала је препуштајући се благој несвјестици. Затворених очију, осјећала је како вјетар односи шал и шибље које је гребе по лицу и рукама. Без представе о томе колико је времена прошло, отворила је очи. Лежала је на гомили влажног лишћа. Није било уличних свјетиљки које би јој заклањале поглед на пун мјесец. Видјела га је сасвим добро кроз шуму голих грана. Први пут ни 4-H4,t.4.,4`t`4-tf/t,4-,t/,4`/,, 4'`tf4-tf,4.,4f4-H4/b4`,4`4,t/.4`´/`4`t`.4/4,4-4-t`t/t-H4`4`.-K4'/t/4b4`/4f4-H4//-4/4f4-t`t-ta.4/t//4/4/,.,4-4,4,.4-4.,t.4./4f4-H4-,4`t``4,4b4`f4`f-K4',4.a,4.4.,4-.4/`4`t`,4/t.4f4-H4,t.4./4,t.4..4`t`´/`..4/t``. 4.4b4a`/,4/t. 4$`4.4`t,4.4`t-H4/`.//4.4/4/`4,4-/t.4/t//4./f4,4`t-B/./4f-H4`4,4-,4`t`.4`4,4., 4(t`4a-H4f4-H4//a-t./4/`4.4f4-t`-tf.4-4,4.`/,4`t,-H4f4,4a-K-,4,.`b4`f4`f.4f4/f4`b4.4.4`t`-t-`f.4,`4,4`4'/.`b4,4.,4f4-H4-4,4//a.4f4-t/,/t/,,4,.4a`4/,4/t`,4.//t,4./f4//4,t.4`/4/`,4.,4`4`.`4.4-,4``t`,4,.4.,.`4,,4`4-tf-K4,4..4,t-t-``t/f4-tb4/t/4`4`.,4f4-H4,t.4.,4/`4-t`t.,4,t,4-,4,`4`,t//.,4`/t/%,f4-t`4,4f4`f.4/,4/t.4a/t/4/./4`t-t,t-H4.4`t`-t-`f.4/.`4,,4,ft-t/t`´`4`.`4/t,4-4,,4/4-t``4,4`-4,4ft-t/t/`t`.4`,.-t-4,4.,4f4-H4.`f/t`4/4,4a.`4.,4.//4.4`4/t/4`tf4-t-4.4.4//`t/4,4``4,4f4-H4..4-`f.4-4-t`t/t`4b4,4/`ˈ4'`tf4-tf,4f4`f.4f-t/B//,.-t-4/t,4`t-t,t. 4/4,4a.,4`t-H4//`/`/t/4`/4.4`4.4., 4$t.4.,4f4-H4`/4/4,4a.,f-t/t/,4/a, 4.4`t`,4//t,4`H4./f4//4`t-H4`4.,4`t/t//4-4f4-t`.4f`t`,`4`4,4-4/.4,`4,4., 4't,4`4,4/tg,4`t`, 4.`4`//t, 4--t.-t/t.4aH4/a.4f4`4//`4/-4.4a/t,/4-t-.4/4.4a,4./f4`4f4-H4/`,4a4`t.`a,4f4/t/4/`4-t,,4-.4/4,4``//4/,t.4.//.4-.,4--tf.4f4-t-4/t-H4,-ta-t`4.4.4-4,,4`4,4--K%,4,t/`4,4,.4,b4.4/t,4,t/.4.4.`4,4./f4,4f4-H4..4/`,4.,4.4-4`4,4/t,4/t,`4`a. 4`tf4-t-4-tf.4`t-H4,`..,4`/t,4-,4-4.//4-tf.4`-t-.4/t//4`.4f4-t.,4`t.4`/t-B,`4,4/ta.4a-K4',4/`a-H4./f4-H4f4-H4.4/4,4.,4/t,4/t/,,4/4,4`t/,4.-H4`t`4.4/`t`,4.-H4`´..4b4f`ˈ4'4,4a.,4f4-H4/4.4`4/t/4//`t/4,4``4,4.,4`t,-H4-4/4``4-t/t``.,4.,4-4,4f4-B//t,4//.`b4,4.,4-4,4``t`,4/t-K4(,4-4,4f4-H4`t./a.4.,4-,4`4.4,b4.4f4/f4/b4``4-B.,4/tg-H4-4`,t/./4`4.-td, 4,4-,4`.4/4f4-H4/t,4`t`,4,.4.,4-4,4`t-H4/-tf-H4/`4-t/4,,`4,4``4.-t--tf.4-`,t-H4.4`t,4,t.,4`t/t/4a4`4.f`f. 4(,`4.4-.,4f4`4f4-H4-,4-4-t`t/t/L