ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ - Page 8

Το όνομα «Koei-Kan», προτάθηκε στον master Eizo Onishi, από τον δάσκαλό του Kanken Toyama. Η μετάφραση από τα Ιαπωνικά είναι: «Ευτυχία» [ko], «Ευημε-ρία» [ei] και «Χώρος» ή «Αίθου-σα» [kan]. Επομένως, «Η Ευτυχία και η Ευημερία της Αίθουσας», είναι η πλήρης μετάφραση των λέξεων Koei-Kan.

«Η Ευημερία με Ευτυχία προς το μέλλον», πολύ συχνά αναφέρεται για να περιγράψει τη σημασία του Koei-Kan και προφανώς είναι ένα από τα καλύτερα παρα-δείγματα που αφορούν μία από τις πιο ουσιαστικές αρχές του στυλ