ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ - Page 3

EDITORIAL

Το Koei-Kan Karate είναι ένα παραδοσιακό στυλ, που ιδρύθηκε επίσημα τον Απρίλιο του 1954 από τον maaster Eizo Onishi

Το Koei-Kan Karate, είναι ένα παρα-δοσιακό στυλ που ιδρύθηκε επίσημα τον Απρίλιο του 1954, από τον master Eizo Onishi, μαθητή δύο έξοχων δασκάλων της Okinawa Karate: του Kanken Toyama, της σχολής Shurite και του Juhatsu Kiyoda της σχολής Nahate.