ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - Page 12

Dr Yiannis Nickolidakis

Λ.Κηφισίας 18​​

Αμπελόκηποι ​- 115 26 | Αθήνα

Τηλ : 210 - 74 85 755

Fax : 210 - 74 85 725

nickolidakis@geneticsunit.gr

www.geneticsunit.gr