Σχολική Εφημερίδα 2015-2016 /γ' τεύχος

΢ΥΟΛΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ 2015 – 2016 / γ’ τεύσορ «Αν ςπάπξει μέλλον, θα είναι ππάσινο.» Petra Kelly, 1948-1992, Γερμανίδα ακτιβίςτρια - οικολόγοσ 1ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΥΟΛΔΗΟ ΝΔΑΠΟΛΖ΢ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 99 ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ 1