ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - β' τεύχος - Page 24

Υπεύθυνη σύνταξης: Σαμαρά Παναγιώτα, εκπ/κός Συμβαλλόμενα μέλη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές και μαθήτριες του 1ου Δημ. Σχoλείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης