ΣΥΛΛΟΓΕΣ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Νεανικό Προσευχητάριο (Α΄ σχέδιο)