ΣΒΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 11 (1) - Page 2

Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας Κάθε χρόνο οι ΦτΦ σε συνεργασία με άλλους φορείς αξιοποιούν την Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας, 16 – 22 Σεπτεμβρίου, για να προβάλλουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα δικαιώματα των πεζών, ποδηλατών, ΑμΕΑ κ.ά. κατηγοριών στην πόλη. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece θέλοντας να συμβάλει , α) στην προώθηση, Παγκόσμιων, Ευρωπαϊκών και Εθνικών στόχων που αφορούν το φυσικό και το αστικό περιβάλλον καθώς επίσης και τον ενεργό πολίτη, β) στην ενθάρρυνση της έρευνας και της ενεργητικής μάθησης, προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων με θέμα: «ΕΓΩ και η ΠΟΛ \:s:: +::>>7:::::ă>:>::::ԃ>>>3::+>>::::::>::ԃ::::: :\::::::::::+:>>:::>:>>:>:>>:܃:::::::::::::+::>:::::>:+>>::+>>3::+:::::+:::>>;>::::::::>':: +:W:>>>:>:::ă>>'::>::o::>3>:>:ă:>>3:::>:Ā:k::>7>:>:܃:>':+:::>:::>'>:>7:>3>::܃:>:::::::>3>:>:ܼ:::::::::>3>:>:܃:::>::>:>:+>>'::>>::>;::>::::>>':::::: :>>::>:ă>>:::::::::܃::ԃ>::::::::+>>:>:>:>:>:>+:::+::>:::>#:>+>>':+>:::>>;:+:::+>>':+:>:>::>:>:>': :::::::::ԃ>:::::>3>:>>:܃::::>:>:::>::>:::+:::>:>>:::ă>:>:W:::::>4::>:>:>:::::>4:::::>:::>4>>::::>::>4+:|:W>:>::>:>:::>3>:>::::>:>3>>>':+:>:LȰ>:>:>::>::>:>::+ ::::::::::::::>:ԃ:>>:>7>>:>>:+>>::>::::::>:>:::>: 찃::>:::>::+>>:>>܃::K:D+:G:::>':Ȱā5聹ɕɥ͝ɕ)UI0聡輽ɕɥ̵ȹй