ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ /ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ STOP CETA, TTIP, TISA εντυπο ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ(1)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ STOP TTIP CETA TISA Για μιά αλληλέ σε ένα γγυα και δημ ν κόσμ ο Δίκα οκρατική Ευ ρ ιου Εμ πορίου ώπη,