ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εµπορίου & Επενδύσεων TTIP: οι επιπτώσεις στην Ελληνική δηµοκρατία στην οικονοµία στην κοινωνία Ερευνητικές οµάδες: Οµάδα Εργαστηρίου Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Ανάπτυξης Α.Π.Θ. Alternative Trade Network ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Σάββατο 17 Σεπτεµβρίου 2016 ώρα 11:00 ΚΕ.ΔΕ.Α. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης