ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 97

Ηφαίστειο Σουσάκι Σήμερον ευρίσκεται εις τας τελευταίας εκλαμπάς του, οποίαι είνε αι δια υδροθείου και ανθρακικού οξέος εκπωμπαί της τετηκυίας ύλης των γηίνων εγκάτων. Τα τελευταία ταύτα ίχνη του ανεύρομεν εις την περιοχήν των βουνών των αγ. Θεοδώρων όπου πολλαχού, εκτός της κυρίας θειωνιάς του διασκορπίζεται συνεχής δυσοσμία υδροθείου εις αρκετήν απόστασιν. Βαδίζοντες επί της αμαξιτής οδού εξ αγ. Θεοδώρων προς το Καλαμάκι όπου η κάτωθεν ταύτης προς την ακτήν περιοχήν λέγεται Σοσάκι συναντώμε τρία φυλάκια της παρα- κείμενης σιδηροδρομικής γραμμής Πελοποννήσου. Το πρώτο ευρίσκεται εις το χιλιόμετρον 80.600 το β' εις το 83.900 και το γ' εις το 86.600 πλησίον του Καλαμακίου, κειμένου εις το 90στόν. Το πρώτον παρά τους Αγ. Θεοδώρους δύναται να μας χρησιμεύση ως σημείον κατευ- θύνσεως προς την κυρίως θειωνιάν του ηφαιστείου. Ολίγον τι προτού να φθάσωμεν εις 92