ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 92

διάθεσιν των. Αρκεί να με προειδοποιήσουν και ανήκουν εις τον μικρόν και χαρούμενον κύκλον των ανά την Αττικήν ερευνών μου. Δώδεκα συνοδοιπόροι πορευόμεθα. Ο Νικολαος α', η Κατ, η Τζέκος, η Ειρήνη, το χαριέστατον ''Κοντοπήγαδον'', ο Μίμης, ο Σταύρος, ο Νικόλαος β, ο Μάριος, ο Θεόδωρος β΄, ο Γεράσιμος και ο υποφαινόμενος. Μόνον δια την μεταφοράν μας εις αγ. Θεοδώρους και την επάνοδον μας εκ Καλαμακίου μας εκόστισε υπέρ το χιλιόδραχμον, δια να αναγράφωμεν και ημείς μίαν φοράν ισολογισμούς δαπανών. Αλλά τα χιλιόδραχμα μας ρέουν κάθε εβδομάδα ως νεράκι των βουνών δια την έρευναν της Αττικής. Εκτός του ιδρώτος μας εις δρόμον και του μόχθου μας εις μελέτας. Σκιρωνίδες Πέτρες ΧΑΡΤΗΣ 32 - Τα αναφερόμενα σημεία του άρθρου γύρω από τους Αγ. Θεοδώρους. Αγιοι Θεόδωροι -Αρχαία Κρομμυών, και Οβριός, Σουσάκι - Αγ. Δημήτριος, Μακρυπλάγι Γερανείων, Κορυφή Κόκκινη Σπηλιά. 87 Πίσια, Τα νησάκια Πλατειά