ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 88

Όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι είνε ανεσκαμμένοι, λεηλατημένοι. Ελάχιστοι ογκόλιθοι απομένουν, καθώς και ωραίοι τετράπεδοι. Αλλοίμονον! τετραπέδους αφαιρούν και από τα θεμέλια και τα ερείσματα του ναού του Διός εις το καλόν ύψος. Εντός ολίγων θα εξαφανισθούν τα ίχνη του. Τι κακόν ! Μεγάλαι φυτείαι κουκιών καλύπτουν εφέτος το ''Κόκκινο γη'', όπως όλον τον πεδίον των Μεγάρων, όπου η υπερτίμησις των οσπρίων έφερε και την εντατικήν αυτήν καλλιέργειαν. Ο καρρόδρομος περνά από ρεμματάκι. Αριστερά του δρόμου επί λόφου σώζονται ίχνη ωραίου τείχους με κανονικούς τετραπέδους. Μία πλευρά του κτιρίου έχει τρεις στρώ- σεις. Τα θεμέλια του επεκτείνονται ανη- φορικώς. Αφθονία θραυσμάτων αρχαίων κεράμων, ερυθρών και μαύρων, αγγείων μελανών. Παντού ανευρίσκονται εις την O Θησέας σκοτώνει τον Σκίρωνα στις Σκιρωνίδες Πέτρες. μεγάλην περιοχήν, από τα βουνά έως την ακτήν. Εμαζεύσαμεν θρύμματα, τινά δε τούτων με καλάς παραστάσεις. Κατερριμμένοι τεράπεδοι ευρίσκονται κάτωθεν του αρχαίου τούτου κτιρίου, το οποίον παρέχει την εντύπωσιν οχυρού πύργου. Η θέσις λέγεται ''Στου Μουχλίζη το ντάμι''. Υψηλότερα επί του λόφου πολλαπλά ερείπια συνοικισμού, σωροί λίθων. Περνώμεν από τους ''Κουρμελούς'', μεγίστους χωματένιους σωρούς, προϊστορικούς ίσως τύμβους. Περί τούτων και της παραδόσεως των θα είπωμεν κατά την μετάβασιν εκ των Γερανείων. Η θέσις ανάμεσα στους ''Κουρμουλούς'' (Τουμουλούς;) καλείται Πηλός. Κεραμοβριθή τα χωράφια της και ίχνη οικήσεων εις τους λόφους. Επί του δρόμου κάθηνται ποιμήν και στρατιώτης. Νεαρά γυνή παρ' αυτούς κρατεί επί κοντού το δέρμα μεγάλου λύκου, το οποίον σείει εις την θέαν μας. Αλλά τι, λοιπόν; Ο στρατιώτης έπιασε με δόκανον το θηρίον εις την θέσιν ''Απάνω Χάνι'' Τα λίγα σπαράγματα από τον ναό του Διός Αφεσίου στη θέση Μάρμαρα της κορυφής των Γερανείων Καβαλλάρης. Η ταυτοποίηση του μνημείου δεν είναι εξακριβωμένη. και περιφέρει το δέρμα του εις τους αγρούς. Οι ποιμένες πρέπει να πλη- ρώσουν δια την εχθρού. Τα αυτιά καταστροφήν της κεφαλής ενός του αγριμιού είνε ψαλιδισμένα. Παρέχονται κομμάτια εκ τούτων αντί εκατόν δραχμών, θαυματουργά κατά της βασκανίας. Και τα νεύρα του λύκου έχουν μαγικάς ιδιότητας. Οι χωρικοί εκδικούνται δι αυτών τον κλέπτην. Τον μελετούν και καίουν τα νεύρα του λύκου. 83