ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 86

[15] Εντυπώσεις της ημέρας ΣΚΕΙΡΩΝΙΔΕΣ ΠΕΤΡΑΙ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Φεβρουαρίου 1923 Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο Χατζόπουλος περιγράφει τη διαδρομή δυτικά από τα Μέγαρα προς την Κακιά Σκάλα, τις Σκιρωνίδες Πέτρες των αρχαίων, και σταματά πάνω στην κορυφή των απόκρημνων βράχων. Ε ις την Μεγαρίδα νύκτα πορευόμεθα και η χαραυγή εις το Τρίκερι είναι κρύα. Αλλά φωτεινή, θερμή και ανέφελος έρχεται η φεβρουαρινή ημέρα. Δύο χρυσοί ήλιοι. Ένας εις τον ορίζοντα, ο άλλος εις τον πλατύν σαρωνικόν, ο οποίος με τον πρωινόν άνεμον έχει τον ρεμβώδη ασημένον τόνον παληού καθρέπτου. 'Εχομεν είπη δια το Τρίκερι, τον Πατέρα, - θα πάμε κάποτε και ολόκληρον την κορυφογραμμήν του, από το Τρίκερι έως τον Ελατιάν - έχομεν είπη δι' αυτόν. Προς τα Γεράνεια πηγαίνομεν σήμερα, των οποίων το ύψος είνε 1370 μέτρα, υπολειπόμενον κατά 44 μέτρα της Πάρνηθος και του Κιθαιρώνος (Ελατιά). Προς την νότιαν πλευράν του διευθυνόμεθα. Τον Απρίλιον θα διατρέξωμεν την θαυμαστήν στενωπόν των Μεγάλων Δερβενίων, απαιτούσαν δωδεκάωρον πορείαν από τα Μέγαρα εις την Μαύρην λίμνην με την ''βυθισμένη πολιτείαν της'' και τα επικινδύνους δίνας της. Θα περάσωμεν από τον Αγιάννην τον Χορευταράν των Μεγάρων, - την Τρίτην του Πάσχα μεγάλος χορός εκεί - θα τραπώμεν προς την αγίαν Ελεούσαν, το μοναστήρι του αγίου Ιεροθέου, το ''Επάνω Χάνι'', παλαιόν και εγκαταλελειμμένον, το Μεγάλο Δερβένι, θα ανεβώμεν εις τον Αέρα, θα περάσωμεν από τις ''Τρεις Πόρτες'', από του ''Παπά την βρύση'' με το εκλεκτόν ύδωρ., από την ''Κρύαν βρύσην'', με το νερό της οποίας δεν πρέπει να πλυθή κανείς ''διότι κόβει τα αίματα'' και άγγλος περιηγητής που παρέβη την σύστασιν, εκινδύνευσε να αποθάνη. Από κει εις τον Σκοινέα θα πάμε. Εκανονίσαμεν εις τα Μέγαρα τα της μελλοντικής εκδρομής μας και αφού επεσκέφθημεν αρχαία ανάγλυφα εντοιχισμένα εις οικίας ηκολουθήσαμεν τον νοτιοδυτικώς της πόλεως καρρόδρομον. Μικρός ο όμιλος μας και το βήμα μας ταχύ. Η Μαρ είνε, ο Ρούδολφ και ο Θεόδωρος. Τούτον χάνομεν επ άρκετόν. Έχει το εκλεκτόν όπλον του και τσίχλες κυνηγά εις τον ελαιώνα στο ''Κόκκινο γη''. Είνε κάποια ελαιόδενδρα πανάρχαια και η περιφέρεια βρίθει από τάφους. Προ χρόνων έχουν ανασκαφή. Αλλά έως υψηλά ''Στα Μάρμαρα'', ''Τα Απάνω Μάρμαρα'', τον ναόν του Διός αφεσίου, πλείστοι τάφοι και ερείπια αρχαίων κτιρίων, συνοικισμών. Ακόμη και προϊστορικοί τύμβοι πελώριοι δεν λείπουν. Ευρισκόμεθα εις μίαν από τας περισσότερον πυκνοκατοικηθείσας ελληνικάς περιφέρειας και ο αρχαιολόγος, ο τοπογράφος, ο ρεμβάζων πεζοπόρος, έχουν πολλήν εργασίαν εις όλους τους λόφους προς των Γερανείων. Με υπομονήν τους ανεβοκατεβαίνομεν δεξιά και αριστερά του καρρόδρομου 81