ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 79

προς όλα τα σημεία της απογυμνωθείσης επιμήκους κοιλάδος. Βορείως της εκτείνονται η πετρώδης οροσειρά Βρετομάζι με δυτικωτέρα ανύψωσιν του βουνού Νταρδίστι, νοτίως δε το όρος του Κυπαρισσιού, συνεχείας του Πατέρα (της Πατέρα). Το Κυπαρίσσι έχει εις το ύψος του φρέαρ κάτι περίεργον δια το άνυδρον συγκρότημα του Πατέρα. Ο Αη Γιώργης του Πατέρα. Εκ προηγουμένης πυρκαιάς συμβάσης το 1918 και περί της οποίας είπομεν ότι κατέστρεψε μέγιστον μέρος του δάσους ελατών της κορυφής του Πατέρα διεσώθησαν αρκετά έλατα επί της κορυφής του Κυπαρισσιού. Εις αυτά είνε η Πέτρα της στέρνας (Στέρνα του Ψυχοβάλλη). Απωτέρω αρχαίος πύργος. Συνεχίζοντες την πορεία εις την κοιλάδα έχομεν νοτίως της την ρεμματιάν του Ξερορρέματος (Προ ι θατ) δασομένη, και δυτικώς ταύτης υψούται ο απογυμνωμένος απόκρημνος κώνος του όρους αγ. Γεωργίου. Έπειτα συνεχίζεται η κατάφυτος από πεύκα και έλατα οροσειρά Ντουσκέ, με απότομον πλαγιάν προς την κοιλάδα, παρέχουσαν μίαν από τας δυσχερεστέρας και μαγευτικωτέρας ορειβασίας ως θα ίδωμεν, εις αληθείς αλπινιστάς των αττικών αποκρημνοτήτων. ΑΘΗΝΑΙΟΣ 74