ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 76

[13] Από την ζωήν και την φύσιν Η ΚΟΙΛΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πατέρας -------------------------------------------------------------------------------------- 8 Απριλίου 1924 Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Από τον Αγ. Σωτείρα ομάδα 5 ατόμων μέσω της κοιλάδος του Αγ. Γεωργίου ανεβαίνουν την απότομη βόρεια πλευρά του Πατέρα κατεβαίνουν στις λάκκες του Κρύφτη και πάνε μέχρι τα Μέγαρα. 13 ώρες πορεία. Αυτό το σχεδιασμό τον αναφέρει στην αρχή του άρθρου αλλά η περιγραφή σταματά στην κοιλάδα του Αγ. Γεωργίου. Ο εκ Μάνδρας ανήρ Κοροπούλης, εις Πειραιά εμπορευόμενος, εφάνη φυσιολάτρης. Προ ετών έκτισε εις πευκόφυτον οροπέδιον των Παλαιών Κοντούρων, έχον καλήν θέσιν, ευπρεπή εκκλησίαν της αγ. Σωτείρας και αρκετά κελλία παρ΄αυτήν, σκέπτεται δε να επιτελέση περισσότερα. Και ας μη λησμονήση να ιδρύση μεγάλην καλώς κλειστήν στέρναν εις το άνυδρον μέρος. Τώρα αι καλογραίαι και οι προσκυνηταί προμηθεύονται νερόν από τα φρέατα της δέκα λεπτά κάτωθεν κοιλάδος των Παλαιών Κουντούρων. ΧΑΡΤΗΣ 28 - Η διαδρομή του Χατζόπουλου στην κοιλάδα του Αγ. Γεωργίου. 71