ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 74

Εις τας λάκκας ταύτας παραθερίζουν ποίμνια. Εκ της στέρνας του Στρατούρη η άνοδος προς την κορυφήν του όρους διαρκεί περίπου ημίσειαν ώραν. Έρημοι, μελαγχολικαί εκτείνοναι αι σάρες του, γυμναί εις το χρυσούν ηλιακόν φέγγος. Και όμως προ δεκα- πενταετίας ολόκληρος η μακρά κορυφογραμμή του με τα κατωφερή βαθέα πρανή είχον ένα από τα περιφημότερα δάση ελατών. Ποίος κακούργος έκαψε την μεγαλοπρέπειαν εκείνην, η οποία αλλοίμονον ουδέποτε θα επανέλθη. Ούτε φύτρον νέου ελάτου φαίνεται. Το έλατον δεν έχει την ορμήν του πεύκου και όταν χαθή εκλείπει δια παντός. Προς την κορυφήν του Πατέρα. Εις την Αττικήν μόνον η Πάρνης, ο Κιθαιρών και ο Ελατιάς της Μεγαρίδος έχουν μεγάλα δάση ελάτων. Είχε και ο Πατέρας περίλαμπρον. Μονάχα ολίγα έλατα απέμειναν εις την κορυφήν του, ύψους 1090 μέτρων, όπου υπάρχει κατεστραμμένη κωνοειδής με κατακειμένην μικράν μαρμάρινην στήλην. Που και που μεμονωμένα έλατα θεώνται επί της κορυφογραμμής και είθε να διασωθούν ταύτα, καθώς και τμήμα ελατοβριθές του ανατολικού βουνού, επί της βορείας πλευράς του, της αντικρυζούσης το βουνό Μυρρίνι. Τα έλατα ταύτα κατεβαίνουν χαμηλά συναντώμενα με το πευκοδάσος. Μερικά έλατα διεσώθησαν και εις τον υψηλότερον κώνον Καρατζάδες, βορειοδυτικώς, όστις έχει το ανώτερον ύψος 1144 μέτρων. Εκ τούτου μεταβαίνει τις δι΄επιπόνου ορειβασίας προς το όρος αγ. Γεώργιος, κάτωθεν του οποίου ευρίσκεται ο ομώνυμος ναός. Απόκρημνον Ξερόρεμμα (Προ ι θατ) κατεβαίνει εκ της κορυφής. Άλλοτε ο ναός είχε μεγάλον λαμπρόν πευκώνα και το θέρος μετεβάλλετο εις πρόχειρον σανατόριον δια τους στηθικούς. Φευ ! εκάη και το δάσος τούτο. Εκ του αγ. Γεωργίου αρχίζει η μακρά κοιλάς προς τα Παληοκούντουρα τα πραγματικά, το ''Καντούτ'' (χωρίον), το εκλείψαν κεφαλοχώρι των ποτέ Δερβενοχωρίων. Σήμερον υπάρχουν εκεί μερικά σπιτάκια δια τους γεωργούς της Μάνδρας. Το λεγόμενον Παληοκούντουρα πρώτον χάνι εκ Βιλαρί, επί της αμαξιτής οδού, είνε του ''Κουντούρ'' 69