ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 72

[12] Από την ζωήν και την φύσιν ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ Πατέρας ----------------------------------------------------------------------------------------------- 27 Μαρτίου 1924 Εφημ. ΕΜΠΡΟΣ Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο Χατζόπουλος προσεγγίζει τον Πατέρα από την νότια πλευρά, από την τοποθεσία Αρτική και ανεβαίνει από τη Στέρνα Στρατούρη στην κορυφή. Με πίκρα περιγράφει την φωτιά που κατέστρεψε το ελατόδασος του Πατέρα. Ο Πατέρας από πυρκαγιά κατεστράφη σε μεγάλη έκταση και το 1985. Κατεβαίνει από την κορυφή την απότομη πλαγιά μέχρι την κοιλάδα του Αγ. Γεωργίου που τη διασχίζει μέχρι το δρόμο της Κάζας στο Παλαιοχώρι. Ε κ της Αρτικής ο καρρόδρομος προχωρεί εντός της ομωνύμου κλεισωρείας της. Πλατειά είνε αύτη και δασωμένα τα εκατέρωθεν όρη, οι βράχοι των οποίων έχουν γραφικωτάτας, αλλοκότους μορφάς. Εσώτερα καταλήγει η κλεισώρεια εις καλλιεργημένην κοιλαδίτσαν. Χωραφάκια δενδροφυτείαι, στέρνα, ελαιόδενδρα, καμίνι και μελίσσι, δύο δε χαμοκέλλες, εκ των οποίων η μία σταύλος. Το κτήμα τούτο επιμελημένον, συρματόπλεκτον, μαρτυρεί περί της καλλιεργίας των μεγαρέων, ανήκει δε εις τους αδελφούς Πάνου. Η πράσινη εκείνη χαρά ευρίσκεται κάτωθεν κωνοειδούς βραχώδους βουνού, με παραδοξώτατην διάτρησιν εκ συνεχών σπηλαίων. ΧΑΡΤΗΣ 27 - Ανάβαση στον Πατέρα. Αρτική 67