ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Page 68

[11] Από την ζωήν και την φύσιν ΚΟΙΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ Πατέρας ---------------------------------------------------------------------------------------------- 26 Μαρτίου 1924 Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ Δ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο Χατζόπουλος από το δρόμο της Κάζας κατευθύνεται ανατολικά και φθάνει στον Σαρανταπόταμο τον οποίον ακολουθεί νότια και πάει στην Ελευσίνα. Ε πανέρχεται κανείς εκ της βαθυτέρας κοιλάδος του Λουτρού εις την της Σταμάτιζας, προκειμένου να συνεχίση τον δρόμον εκ ταύτης προς τα Παληοκούντουρα, διότι η κατ΄ευθείαν άνοδος προς το δασόφυτον βουνόν είνε χαλεπή. Βαθείς οι δρυμοί γύρω και το πεύκον καλύπτει εξ ολοκλήρου την ανώμαλον ορεινής έκτασιν. Ο δρόμος διέρχεται από την ''Μωραίτικην βρύσην'' ρέουσαν επ΄αυτού εκ τετραγώνου λιθοδμήτου οπής. Αυτή και αι προαναφερθείσια της κοιλάδος Σταμάτιζας και το οροπεδίου της αγ. Τριάδος είνε σχεδόν τα μοναδικά πηγαία ύδατα εις τα γενικώς άνυδρα ορεινά συγκροτήματα του Πατέρα. ΧΑΡΤΗΣ 26 - Από τον Αγ. Σωτήρα στην Ελευσίνα μέσω του Σαρανταποτάμου. Μετά ταύτα φθάνομεν εις την θέση Δραμπάλιζα, όπου κοντοπήγαδον και τέλος εξερχόμεθα εις την ''Παληαν δημοσιά'', τον με καλντερί αρχαίον δρόμον, όστις έρχεται εκ 63